lunes, 6 de diciembre de 2010

Tema 9: L'escola

Quan parlem de l'escola, ho fem com a institució, perquè tots puguin incorporar-se en la nostra cultura i societat. L'educació que s'exerceix en aquest tipus d'institució ha de tenir: qualitat, equitat i excel·lència. Ha de ser una Escola amb autonomia i compte de resultats.

Segons l'article del mestre Teixidó, La Qualitat de l'educació: preocupació i retòrica, en diu que la qualitat de l'educació la creem entre tots: les empreses de lleure, els mitajans de comunicació, la família, l'escola, el lloc de treball, la publicitat.
Tot i que cada un dels agents socialitzadors anomenats anteriorment, veuen la qualitat d'una manera diferent ( diverses visons entre pares, mestres, polítics...)
La via per arribar la formació, és de la informació passant pel coneixement.

LA QUALITAT DE L'EDUCACIÓ: PREOCUPACIÓ I RETÒRICA, Martí Teixidó (AP)

Aquest article ens parla de què és la qualitat de l'ensenyament i de com ha anat canviant aquest concepte al llarg del temps, mirat des de diferents punts de vista.
Ens diu que primerament es considerava la qualitat de l'educació en el major nombre d'infants que estaven escolaritzats i en el temps que hi estaven, es a dir en la quantitat, que es va aconseguir gràcies a la LOGSE de l'any 2000.
Al veure que no hi havia millors resultats, van començar a buscar quina era la causa, i van arribar a la conclusió que era degut a la mala formació dels mestres i professors. Així doncs veiem com la despesa de l'educació ha augmentat, però els resultats estan estancants.
Els pares són els que estan més preocupats perquè veuen que els seus fills estan més temps a l'escola que ells i no surten amb uns grans nivells de coneixements. També s'ha de dir que molts pares d'avui en dia deixen a l'escola la responsabilitat d'educar els seus propis fills.
Després de les dicusions entre pares i mestres, s'ha vist que la causa d'aquests mals resultats és la falta de responsabilitats per les dues bandes, tots som educadors. Els mestres, es limiten a fer el que diu l'administració sense tenir en compte quines són les necessitats de cada alumne, sense observar abans de saber com intervenir.
Així doncs, s'arriba a la conclusió que els mestres han de mostrar als seus alumnes que els coneixements que aprenen tenen una utilitat per a ells, han de despertar l'interés pels coneixements. Apendre a saber trobar al informació, no a memoritzar sense entendre res de res. D'aquesta manera tots els alumnes rendiran al màxim de les seves capacitats.
Els mestres a més, també han de seguir formant-se, i relacionar-se amb els pares per formar-los i fer que ells també s'impliquin en l'eduació dels seus fills.
Estic molt d'acord amb el que diu en Teixidó, que hi ha d'haver un canvi de concepte en el fet que no ha de ser important treure nota, sinó, comprendre els coneixements. L'escola actual ha de ser pesonalitzadora i creativa i orientar a tothom, sense necessitat de fer exàmens per entrar als graus universitaris.
Per acabar dir que he trobat una frase d'aquest article que reflexa força bé el que he anat dient que és "la qualitat de l'ensenyament no depèn de la llei que la regula sinó de la pedagogia que practica cada institució escolar."

1 comentario: